WSPIERAJ NAS

Weź udział w licytacji!

Licytacje na rzecz budowy nowej siedziby Szkoły Społecznej to rodzicielska inicjatywa wspierająca nasze przedsięwzięcie. Zostań członkiem grupy – zalicytuj bądź sam wystaw przedmiot na licytację!

Każdy gest jest ważny!

Przekaż nam 1% podatku!

W tym roku środki zebrane z 1% podatku zasilą nasze konto na rzecz budowy nowej siedziby Szkoły Społecznej. Przekaż nam swój 1% i zachęć do tego innych! Edukacja to nasza wspólna sprawa.

ssp-1procent

FAQ

Projekt oparty jest na idei zmiany kultury uczenia się. Polega na jednoczesnym wdrożeniu:

 • nowoczesnego modelu edukacji opartego o interdyscyplinarne podejście do uczenia, eksperymentowanie i doświadczanie oraz rozwijanie umiejętności miękkich (praca zespołowa, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów itp.)
 • nowoczesnej przestrzeni szkolnej, czyli wybudowanie nowej siedziby Szkoły Społecznej.

Nowy budynek to w założeniu przestrzeń sprzyjająca współpracy, elastycznie dostosowana do wybranych przez nas metod dydaktycznych. Dostęp do przestrzeni zewnętrznej, infrastruktura sportowa, miejsca doświadczania i eksperymentowania, wyciszenia czy co-workingu, mobilne meble to najprostsze podsumowanie naszych rozwiązań architektonicznych.

Organem prowadzącym Szkołę Społeczną jest Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice-Dzieciom”, będące organizacją pozarządową ze statusem OPP, założoną w 1997 roku. W jego organach zasiadają rodzice uczniów Szkoły Społecznej oraz pracownicy.
Szkoła Społeczna w ciągu 28 lat swojej działalności nie doczekała się jeszcze swojego budynku. Często zmieniała lokalizację, wynajmując obiekty pozostające w dyspozycji miasta. Jednocześnie, mając ambicje wejścia w chwili obecnej na przyśpieszoną ścieżkę rozwoju w zakresie stosowanych rozwiązań dydaktycznych, potrzebuje odpowiednio dostosowanej do swoich potrzeb przestrzeni. Chcemy „być na swoim”, zgodnie z naszymi potrzebami i w duchu naszego nowoczesnego modelu kształcenia.

Osoby fizyczne mogą wesprzeć projekt poprzez:

 • przekazanie 1% podatku od osób fizycznych,
 • przekazanie darowizny pieniężnej (możliwość odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – posiadamy status OPP),
 • udział w licytacjach organizowanych przez rodziców na Facebooku
  https://www.facebook.com/groups/1263067924086223
 • przekazanie fantów na licytacje,
 • pomoc w zbudowaniu bazy potencjalnych darczyńców i firm, które mogą nas wesprzeć,
 • nieodpłatną pracę na rzecz projektu (potrzebni: kosztorysant, geolog, geodeta, projektanci wszystkich instalacji i przyłączy, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, specjaliści od marketing, public relations, pozyskiwania funduszy, a także wszyscy dysponujący odrobiną wolnego czasu – gwarantujemy pracę w doborowym towarzystwie),
 • pomoc przy zagospodarowaniu terenu,
 • rozpropagowanie projektu wśród rodziny, przyjaciół, znajomych i zachęcenie ich do przekazywania nam 1 % podatku, darowizn oraz udzielania innych form pomocy.

Osoby prowadzący działalność gospodarczą mogą wesprzeć projekt poprzez:

 • przekazanie darowizny pieniężnej (możliwość odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – posiadamy status OPP),
 • przekazanie darowizny rzeczowej – materiały budowlane lub wykończeniowe, przedmioty lub usługi na licytacje,
 • nieodpłatne wykonanie usługi (przyłącza mediów, usługa budowlana lub wykończeniowa, zagospodarowanie terenu itp.),
 • udzielenie bonifikaty na materiały lub usługi budowlane i wykończeniowe.

1% podatku można przekazać wpisując nazwę naszej organizacji, nasz numer KRS oraz kwotę będącą 1 % wartości podatku należnego za dany rok w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.
Numer KRS: 0000001718
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Oświatowe Rodzice-Dzieciom
Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, ma możliwość przekazania  1% podatku, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę lub ZUS deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie, którego nie może jednak naruszyć.