Przekaż nam 1% podatku!
KRS: 0000001718

PRZESTRZEŃ UCZY WSPÓŁPRACY!

 

W tym roku środki zebrane z 1% podatku zostaną przeznaczone na dwa cele główne i jeden uzupełniający: 

 • zagospodarowanie przestrzeni wspólnej dla klas 1-3,
 • zakup wyposażenia do jednej sali lekcyjnej dla klas 4-8,
 • wsparcie realizacji kolejnych etapów budowy szkoły.
8

DZIĘKUJEMY ZA 1% ZA 2020 ROK 

31 651,70 zł to kwota jaka zasiliła konto Stowarzyszenia z 1% podatku za 2020 rok. To blisko 15 000 zł więcej niż w roku poprzednim. Dzięki temu wsparciu mogliśmy wymienić wyposażenie w jednej sali lekcyjnej i wesprzeć budowę naszej szkoły. 

Dziękujemy! 

To nasz wspólny sukces, ponieważ w komunikację zaangażowało się wiele osób. Liczymy, że w tym roku uda nam się pobić ten wynik, dlatego zachęcamy do dzielenia się informacją o kampanii 1% dla Społecznej, KRS: 0000001718. 

Zakupione meble są wyjątkowe - jak nasza młodzież. W Społecznej wiemy, że nie ma dwóch tych samych uczniów, nie szukamy więc wystandaryzowanych stolików. Nowe wyposażenie, dzięki swojej funkcjonalności i mobilności pozwala na kreowanie oraz wzmacnianie umiejętności pracy w grupie. Widzimy każdego ucznia jako jednostkę, ale dążymy do tego, by połączenie indywidualnych, wyjątkowych predyspozycji zaowocowało silnym zespołem.

 

Weź udział w licytacji!

Licytacje na rzecz budowy nowej siedziby Szkoły Społecznej to rodzicielska inicjatywa wspierająca nasze przedsięwzięcie. Zostań członkiem grupy – zalicytuj, bądź sam wystaw przedmiot na licytację!

Każdy gest jest ważny!

FAQ

Projekt oparty jest na idei zmiany kultury uczenia się. Polega na jednoczesnym wdrożeniu:

 • nowoczesnego modelu edukacji opartego o interdyscyplinarne podejście do uczenia, eksperymentowanie i doświadczanie oraz rozwijanie umiejętności miękkich (praca zespołowa, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów itp.)
 • nowoczesnej przestrzeni szkolnej, czyli wybudowanie nowej siedziby Szkoły Społecznej.

Nowy budynek to w założeniu przestrzeń sprzyjająca współpracy, elastycznie dostosowana do wybranych przez nas metod dydaktycznych. Dostęp do przestrzeni zewnętrznej, infrastruktura sportowa, miejsca doświadczania i eksperymentowania, wyciszenia czy co-workingu, mobilne meble to najprostsze podsumowanie naszych rozwiązań architektonicznych.

Organem prowadzącym Szkołę Społeczną jest Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice-Dzieciom”, będące organizacją pozarządową ze statusem OPP, założoną w 1997 roku. W jego organach zasiadają rodzice uczniów Szkoły Społecznej oraz pracownicy.
Szkoła Społeczna w ciągu 28 lat swojej działalności nie doczekała się jeszcze swojego budynku. Często zmieniała lokalizację, wynajmując obiekty pozostające w dyspozycji miasta. Jednocześnie, mając ambicje wejścia w chwili obecnej na przyśpieszoną ścieżkę rozwoju w zakresie stosowanych rozwiązań dydaktycznych, potrzebuje odpowiednio dostosowanej do swoich potrzeb przestrzeni. Chcemy „być na swoim”, zgodnie z naszymi potrzebami i w duchu naszego nowoczesnego modelu kształcenia.

Osoby fizyczne mogą wesprzeć projekt poprzez:

 • przekazanie 1% podatku od osób fizycznych,
 • przekazanie darowizny pieniężnej (możliwość odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – posiadamy status OPP),
 • udział w licytacjach organizowanych przez rodziców na Facebooku
  https://www.facebook.com/groups/1263067924086223
 • przekazanie fantów na licytacje,
 • pomoc w zbudowaniu bazy potencjalnych darczyńców i firm, które mogą nas wesprzeć,
 • nieodpłatną pracę na rzecz projektu (potrzebni: kosztorysant, geolog, geodeta, projektanci wszystkich instalacji i przyłączy, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, specjaliści od marketing, public relations, pozyskiwania funduszy, a także wszyscy dysponujący odrobiną wolnego czasu – gwarantujemy pracę w doborowym towarzystwie),
 • pomoc przy zagospodarowaniu terenu,
 • rozpropagowanie projektu wśród rodziny, przyjaciół, znajomych i zachęcenie ich do przekazywania nam 1 % podatku, darowizn oraz udzielania innych form pomocy.

Osoby prowadzący działalność gospodarczą mogą wesprzeć projekt poprzez:

 • przekazanie darowizny pieniężnej (możliwość odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania – posiadamy status OPP),
 • przekazanie darowizny rzeczowej – materiały budowlane lub wykończeniowe, przedmioty lub usługi na licytacje,
 • nieodpłatne wykonanie usługi (przyłącza mediów, usługa budowlana lub wykończeniowa, zagospodarowanie terenu itp.),
 • udzielenie bonifikaty na materiały lub usługi budowlane i wykończeniowe.

1% podatku można przekazać wpisując nazwę naszej organizacji, nasz numer KRS oraz kwotę będącą 1 % wartości podatku należnego za dany rok w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.
Numer KRS: 0000001718
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Oświatowe Rodzice-Dzieciom
Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, ma możliwość przekazania  1% podatku, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę lub ZUS deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie, którego nie może jednak naruszyć.

Program e-pity umożliwia Ci bezpieczne wczytanie wstępnie przygotowanego e-PIT-37 z portalu podatki.gov.pl, tak byś nie musiał ręcznie przepisywać żadnych informacji z PIT-11. Wczytane dane można łatwo sprawdzić i uzupełnić o wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia.

Pamiętaj, aby w odpowiedniej rubryce wpisać KRS organizacji, której chcesz przekazać 1%. 

Zachęcamy, by to był 1% na KRS: 0000001718
Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice-Dzieciom”