ŚWIETLICA

Świetlica szkolna czynna codziennie w godzinach 7.00 – 17.00.

Kierownik świetlicy: Jolanta Maciończyk.
Wychowawcy świetlicy: Agnieszka Płoszaj, Katarzyna Smołka, Ewa Kubiak.