SPOŁECZNA 2025

Opis projektu

Projekt Społeczna odNOWA 2025 jest prowadzony przez Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice-dzieciom”, które z sukcesami, od 1993 roku, kieruje Społeczną Szkołą Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kukuczki w Rybniku.

Dzięki projektowi Społeczna odNOWA 2025 chcemy zmienić kulturę uczenia się i wdrożyć nowoczesny model edukacji oparty o interdyscyplinarne podejście do uczenia się.
W nowoczesnym społeczeństwie najbardziej potrzebne są umiejętności miękkie, które będziemy kształtować za pomocą codziennej pracy zespołowej, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Odejdziemy od kształcenia w ramach osobnych, niepowiązanych ze sobą przedmiotów szkolnych i połączymy różne obszary tematyczne. Chcemy wspierać rozwój naszych uczniów poprzez pozwolenie im na interakcje z otoczeniem i samodzielne odkrywanie i poznawanie.​

Stosowanie takiego modelu nauczania wymaga jednak nowoczesnej przestrzeni szkolnej, a więc nowego budynku szkoły dostosowanego do rozwiązań pedagogicznych i organizacyjnych. U ich podstaw leży założenie, że uczymy się w relacjach z innymi - potrzeba rozwijania umiejętności i kształtowania postaw współdziałania, innowacyjności, współtworzenia wiedzy w zespole. Zależy nam także na stworzeniu infrastruktury przyjaznej środowisku o silnym oddziaływaniu na świadomość ekologiczną.

Społeczna odNOWA 2025 to nowoczesna SZKOŁA w wymiarze edukacyjnym i infrastrukturalnym.

Nowa przestrzeń szkolna

Szkoła to miejsce, w którym dzieci i młodzież spędzają większą część dnia. Dlatego przestrzeń szkolna ma dla nas ogromne znaczenie. Dzięki społecznemu zaangażowaniu naszego Rodzica prowadzącego Biuro Projektowe Monochrom, projektujemy przestrzeń, która sprzyja współpracy, elastycznie dostosowaną do wybranych przez nas metod dydaktycznych. Dostęp do przestrzeni zewnętrznej, infrastruktura sportowa, miejsca doświadczania i eksperymentowania, wyciszenia czy co-workingu, wyposażone w mobilne meble to najprostsze podsumowanie naszych rozwiązań architektonicznych.