Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2022/23 została zamknięta.

Umożliwiliśmy dokonywanie zapisów na listę kandydatów do klasy I na lata szkolne 2023/24 oraz 2024/25.

W roku szkolnym 2021/22 prowadzimy rekrutację uzupełniającą (przenosiny) do klas: II, IV, V, VII.

Informacje podstawowe

Rodzice, którzy chcą zapisać lub przepisać swoje dziecko do Szkoły Społecznej zgłaszają taką chęć wypełniając ankietę zgłoszeniową dostępną pod TYM LINKIEM. Wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje przyjęcia dziecka do szkoły.

Przenosiny:

Pracownik sekretariatu zadzwoni lub wyśle e-maila z propozycją dnia i godziny spotkania rekrutacyjnego. W spotkaniu z Państwem uczestniczyć będzie dyrektor szkoły i/lub dyrektor zarządzający, pedagog i/lub psycholog szkolny.

Spotkania odbywają się na terenie szkoły lub zdalnie. W przypadku spotkania on-line otrzymacie Państwo mailowo niezbędne dane do dołączenia do zdalnego spotkania - warto wtedy zadbać o komputer wyposażaony w kamerę i głośnik lub tablet, czy telefon komórkowy oraz stabilne połączenie internetowe.

Celem rozmowy jest przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły, wzajemne przedstawienie i omówienie oczekiwań przez obie strony, przedstawienie informacji wstępnej o dziecku oraz zasad współpracy.

 

Warunki przyjęcia dziecka do szkoły - przenosiny:

 • pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego - możliwość spełnienia przez szkołę oczekiwań rodziców oraz wspólny kierunek wartości w zakresie edukacji i wychowania;
 • dostarczenie dodatkowej dokumentacji (jeśli istnieje): orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • uiszczenie wpisowego w wysokości 500 zł;
 • podpisanie umowy o kształcenie.

W przypadku przeniesienia dziecka do klas starszych odbędzie się także diagnoza umiejętności ucznia z przedmiotów egzaminacyjnych (matematyka, j. polski, j. angielski), przeprowadzona zostanie podczas spotkania rekrutacyjnego lub w pierwszych dniach pobytu ucznia w szkole.

Regulamin rekrutacji do Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kukuczki na rok szkolny 2022/2023.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc oraz dużą ilość zgłoszeń, szkoła nie jest w stanie zapewnić miejsca wszystkim kandydatom, którzy wysłali formularz zgłoszeniowy. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły przysługuje kandydatom będącym rodzeństwem obecnych uczniów lub absolwentów oraz dzieciom pracowników. 

Rekrutacja odbywa się zgodnie z następującymi etapami: 

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA https://www.ssp.rybnik.pl/index.php/rekrutacja/
 2. Przesłanie przez sekretariat prezentacji dot. specyfiki szkoły na adres mailowy wskazany w formularzu. Zadaniem rodziców/opiekunów prawnych jest zaznajomienie się z ofertą szkoły oraz specyfiką jej modelu edukacyjnego.
 3. Wstępne spotkanie rekrutacyjne w formie zdalnej rodziców/opiekunów prawnych z zespołem rekrutacyjnym. Celem spotkania jest poznanie wzajemnych oczekiwań dotyczących kształcenia dziecka oraz wizji edukacji, a także pomysłów na aktywne wspieranie szkoły. 
 4. Czynności formalne we wstępnym spotkaniu rekrutacyjnym:
  - Sekretariat udostępni harmonogram spotkań – rodzice/opiekunowie prawni wybierają dogodny dla siebie termin. 
  - W spotkaniu nie uczestniczy dziecko. 
  - Wymagana jest obecność obojga rodziców/opiekunów prawnych. 
  - W przypadku niemożliwości dostosowania się do terminarza wyznaczonego przez szkołę, należy niezwłocznie skontaktować się z sekretariatem szkoły.  
  - Brak wyboru daty oraz przekazania szkole informacji jak wyżej, jest interpretowany jako rezygnacja z udziału w rekrutacji.   
  - Udział w spotkaniu odbywa się na podstawie linku przesłanego przez sekretariat szkoły.
 5. Właściwe spotkanie rekrutacyjne w formie stacjonarnej w szkole. Po rozmowach wstępnych online, odbędą się dla wybranej grupy osób właściwe spotkania rekrutacyjne w szkole.
 6. Czynności formalne we właściwym spotkaniu rekrutacyjnym:
  - Sekretariat udostępni harmonogram spotkań – rodzice/opiekunowie prawni wybierają dogodny dla siebie termin.
  - W spotkaniu nie uczestniczy dziecko. 
  - Wymagana jest obecność obojga rodziców/opiekunów prawnych. 
  - W przypadku niemożliwości dostosowania się do terminarza wyznaczonego przez szkołę, należy niezwłocznie skontaktować się z sekretariatem szkoły.  
  - Brak wyboru daty oraz przekazania szkole informacji jak wyżej, jest interpretowany jako rezygnacja z udziału w rekrutacji.
 7. Kryteria merytoryczne stosowane podczas właściwego spotkania rekrutacyjnego:
  - adekwatność modelu edukacyjnego szkoły do zaobserwowanych oczekiwań i wartości rodziców/opiekunów prawnych kandydata na ucznia;
  - adekwatność modelu edukacyjnego szkoły do predyspozycji i uwarunkowań dziecka (na podstawie danych z wywiadu z rodzicami/opiekunami prawnymi).
 8. Informacja zespołu rekrutacyjnego o zakwalifikowaniu  do zajęć grupowych – na wskazany adres mailowy sekretariat szkoły wysyła decyzję zespołu rekrutacyjnego (kandydat zakwalifikowany do zajęć grupowych/kandydat na liście rezerwowej do rekrutacji uzupełniającej).
 9. Zajęcia grupowe otwarte dla uczniów zakwalifikowanych z przyszłym wychowawcą. W wyznaczonym przez szkołę terminie, kandydaci zakwalifikowani biorą udział w zajęciach otwartych z przyszłą wychowawczynią. Zajęcia podlegają obserwacji przez psychologa i pedagoga pod kątem stylu podejmowania interakcji z dziećmi oraz  temperamentu. Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnego dodatkowego spotkania indywidualnego z kandydatami w przypadku dostrzeżenia takiej potrzeby po powyższej obserwacji. Podczas zajęć rodzice mają możliwość wzajemnego poznania się, podjęcia rozmowy z dyrektorem szkoły, wizji lokalnej oraz poznania zapisów umowy o kształcenie ucznia.
 10. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka do klasy pierwszej Szkoły Społecznej na rok szkolny 2022/2023. Sekretariat szkoły wysyła na wskazany adres mailowy decyzję zespołu rekrutacyjnego o zakwalifikowaniu kandydata wskazując na czynności związane z podpisaniem umowy. W terminie wyznaczonym przez szkołę rodzice/opiekunowie prawni dostarczają do szkoły podpisaną umowę o kształcenie oraz wpłacają wpisowe na nr konta wskazany w umowie.
 11. W razie niedopełnienia ww. czynności bądź rezygnacji kandydata zakwalifikowanego, szkoła kontaktuje się z kandydatami z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością miejsca zajmowanego na ww. liście.