ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2020/2021

Z uwagi na sytuację pandemii oraz zalecenia sanitarne ograniczono w roku szkolnym 2020/2021 ilość zajęć pozalekcyjnych (w tym zajęć z szachów i LEGO). Dodatkowe zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 są prowadzone wyłącznie przez stałą kadrę pedagogiczną, bez kontaktu z osobami zewnętrznymi (oferta Stowarzyszenia).

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Koło fizyczno-chemiczne

Romana Kierpiec

Klasa 8

Poniedziałek: 14.30 - 15.15

Język angielski

Dominika Trefon

Klasa 2

Poniedziałek: 13.45 - 14.15

Klasa 3

Poniedziałek: 14.15 - 14.45

Język polski

Gabriela Kozaczko

Klasy 6-8

Wtorek: 7.00 - 7.45

Redakcja dziennikarska (program 1planet4all)

Michał Naczyński

Klasy 4-8

Zgodnie z harmonogramem ustalonym z uczniami

Klub Olimpijczyka Matematyka

Joanna Piechaczek

Klasa 8

Środa: 8.00 - 8.45

Geografia

Mirosława Ćwięczek

Klasy 5-8

Środa: 16.00 - 16.45

Klub Olimpijczyka J. Angielski

Olga Knotelska

Klasa 8

Czwartki: 7.15 - 8.00

J. angielski

Magdalena Watoła

Klasy 4-7

Piątek: 7.00 - 7.45

Warsztaty

Warsztaty matematyczne

Anna Wicenciak

Klasy 4-5

Poniedziałek: 7.15-8.00

Warsztaty j. niemieckiego

Joanna Klusek

Klasy 4-7

Wtorek: 7.10 - 7.15

Klasy 1-2

Czwartek: 13.55 - 14.25

ARTLABOR Warsztaty plastyczno-techniczne z elementami eksperymentów i zabaw badawczych

Justyna Kampka-Wala

Klasy 1a, 2a i 3b

Wtorek: 13.45 - 14.30

Warsztaty muzyczne

Danuta Skaba

Klasy 1-5

Środa: 14.35 - 15.20

KLUB ODKRYWCY Warsztaty matematyczno-przyrodnicze

Hanna Palenga

Klasa 3a

Czwartek: 13.45 - 14.30

STEAM (science, technology, engineering, art, mathematics)

Ewa Kubiak

Klasa 2a

Piątek: 13.45 - 14.30

INNE ZAJĘCIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE

Szkoła oferuje także zajęcia grupowe, takie jak zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

W formie zajęć indywidualnych lub grupowych mogą odbywać się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Uczniowie korzystać mogą także z indywidualnej pomocy pedagoga i psychologa szkolnego. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się mediacje, treningi radzenia sobie ze stresem, itp., adekwatnie do potrzeb uczniów.

Szkoła realizuje także zajęcia rewalidacyjne dla uczniów objętych orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

BASEN znajduje się w planie lekcji (w ramach lekcji w-f, podobnie jak nauka tańca towarzyskiego), podobnie jak przygotowanie do zdawania karty rowerowej (technika).