ORGANIZACJA

Świetlica

Świetlica szkolna czynna codziennie w godzinach 7.00 – 17.00. Kierownik świetlicy: Jolanta Maciończyk. Wychowawcy świetlicy: Agnieszka Płoszaj, Katarzyna Smołka.

Sekretariat

Godziny pracy: 7.00-15.00. Pracownicy sekretariatu szkoły: Anna Jaśko.

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny

Higienistka