NASZA EDUKACJA

Uczymy się

Nauczanie i uczenie się to dwa procesy, które współegzystują w systemie oświaty. Zobacz, jak my to robimy!

Otwarci na emocje i wartości

Kompetencje społeczne i emocjonalne są dla nas niezwykle ważne. Zobacz, jakie wartości przyświecają naszym działaniom!

Jesteśmy prospołeczni

Szkoła to laboratorium doświadczeń społecznych, odpowiedzialności i demokracji. Jesteśmy społecznością i częścią społeczeństwa. Zobacz, jak działamy na rzecz innych!