BUDOWA SPOŁECZNEJ

Budowa pierwszej własnej siedziby Szkoły Społecznej w Rybniku to projekt Stowarzyszenia Oświatowego „Rodzice-Dzieciom”. Stowarzyszenie posiada trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoły kierującej się ideą nowoczesnej edukacji. 

Autorska przestrzeń infrastrukturalna jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość i wdrożenie nowoczesnego modelu edukacji opartego o interdyscyplinarne podejście do uczenia się. 

W nowoczesnym społeczeństwie najbardziej potrzebne są umiejętności miękkie, które będziemy kształtować za pomocą codziennej pracy zespołowej, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Naszą ambicją jest odejście od kształcenia w ramach osobnych, niepowiązanych ze sobą przedmiotów szkolnych do połączenia ze sobą różnych obszarów tematycznych i dyscyplin. Chcemy wspierać rozwój naszych uczniów poprzez pozwolenie im na interakcje z otoczeniem i samodzielne odkrywanie i poznawanie.​

Społeczna dziś to nowoczesna SZKOŁA w wymiarze edukacyjnym, a w przyszłości także w aspekcie infrastrukturalnym. 

NOWOCZESNA EDUKACJA TO NOWOCZESNA ARCHITEKTURA

Szkoła to miejsce, w którym dzieci i młodzież spędzają większą część dnia. Dlatego przestrzeń szkolna ma dla nas ogromne znaczenie. Dzięki społecznemu zaangażowaniu naszego Rodzica prowadzącego biuro projektowe Monochrom architects Witold Kucza, projektujemy przestrzeń, która sprzyja współpracy, elastycznie dostosowaną do wybranych przez nas metod dydaktycznych. Dostęp do przestrzeni zewnętrznej, infrastruktura sportowa, miejsca doświadczania i eksperymentowania, wyciszenia czy co-workingu, wyposażone w mobilne meble to najprostsze podsumowanie naszych rozwiązań architektonicznych.

Więcej informacji o projekcie: https://budowaspolecznej.pl/