logov pion

Kolumb 2022 – w poszukiwaniu Nowego Świata

Do mobilności pozostało...

Projekt ”Kolumb 2022 - w poszukiwaniu Nowego Świata” to interdyscyplinarny projekt w ramach współpracy międzynarodowej zorientowanej na ponadnarodową mobilność uczniów nawiązanej pomiędzy Społeczną Szkołą Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kukuczki a Instituto de Educación Secundaria MONTDÚVER. Projekt wpisuje się w rozwój wielu kompetencji kluczowych (kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje cyfrowe, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii), a także w realizację treści programowych z j. polskiego (praca z informacją), j. angielskiego (rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie na wypowiedzi) oraz wiedzy o społeczeństwie (narzędzia pracy w grupie, autoprezentacji i komunikacji), informatyki (zastosowanie informatyki w różnych dziedzinach życia), doradztwa zawodowego.

W ramach 5-dniowej mobilności do szkoły partnerskiej przewidziano realizację głównego produktu końcowego metodą pracy projektowej, design thinking oraz symulacji w zespołach polsko-hiszpańskich. Tematyka przedsięwzięcia dotyczy zaplanowania wyprawy/ekspedycji, której cel odpowiada na zadane sobie przez uczniów pytanie problemowe. Stworzony przez uczniów kompleksowy projekt wyprawy rozwiązującej dowolny, globalny problem społeczno-ekonomiczny, musi uzyskać akceptację i wsparcie społeczności szkolnej (symulacja akcji crowdfundingowej).

Projekt realizowany jest dzięki finansowaniu z Funduszy Europejskich w wysokości 199 899,00 zł.

 

Bieżąca relacja z realizacji projektu dostępna jest w social mediach: Facebook pod #Kolumb2022 oraz naszym profilu na Instagramie.

FE_POWER_poziom_pl

Dokumenty - rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się z wymaganymi dokumentami:

Harmonogram rekrutacji 

  • 20.05-23.05 Akcja informacyjna skierowana do rodziców i uczniów
  • Do 08.06 złożenie w sekretariacie szkoły: Formularza Ucznia oraz Karty Zgłoszeniowej
  • 09.06-10.06 Testy z j. angielskiego
  • 15.06 Ogłoszenie wyników naboru
  • 20.06-21.06 Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej
  • Do 23.06 Ogłoszenie ostatecznej listy uczestników
FE_POWER_barwy_RP_Europejski_Fundusz_Spoleczny_plakat_A3_pion_edit-page-001
logo instytutep black

Szkoła Myślenia Pozytywnego

Szkoła Myślenie Pozytywnego to program stworzony i realizowany przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej”. Nasza szkoła też uczestniczy w tym programie!

Głównym celem Programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie. Szkoła Myślenia Pozytywnego to przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, holistycznym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie.

logo instytutep black
logo_FundacjaOrange_black_right_CMYK

Uczymy SuperKoderów

W roku szkolnym 2021/2022 uczennice i uczniowie klasy VI biorą udział w programie SuperKoderzy, którego organizatorem jest Fundacja Orange! W tym roku szkolnym do programu mogło dołączyć 120 szkół z całej Polski, w tym my!

Uczniowie będą realizować ścieżkę "Dziennikarzy Przyszłości" - ich zadaniem będzie stworzenie reportażu przy użyciu nowych technologii. Dowiedzą się czym jest reportaż, poznają podstawy związane z emisją głosu, wymyślą temat własnego reportażu i zaplanują jego realizację! Jak? Zbiorą materiał dźwiękowy, zmontują go, a potem zaprogramują animację.

superkoderzy-logo
logo_FundacjaOrange_black_right_CMYK

Zdjęcia z realizacji projektu

171677260_3943418242371136_6842187731931924765_n

Szkoła Ucząca Się

Całościowy Rozwój Szkoły

Program dla szkół, które pragną w widoczny sposób zmienić kulturę swojej pracy.

Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności prowadzą szereg działań w ramach programu Szkoły Uczącej Się. Nasza Społeczna dołączyła do Całościowego Rozwoju Szkoły (CRS)!

Dzięki CRS poznamy i wprowadzamy do swojej codziennej praktyki elementy oceniania kształtującego – określanie celów lekcji, kryteriów sukcesu oraz informacji zwrotnej. Wiele z tych rzeczy już robimy, a po udziale w programie będziemy w tym jeszcze lepsi!

Nasza praca z CRS rozpoczęła się w marcu 2021 r., a edycja programu, w którym uczestniczymy, zakończy się w na przełomie stycznia i lutego 2023 r.!

EEA_grants@4x

Projekt pn. „Pusta klasa: edukacja terenowa – islandzkie inspiracje” finansowany w ramach Programu Edukacja – Fundusze EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Projekt pn. „Pusta klasa: edukacja terenowa – islandzkie inspiracje” finansowany w ramach Programu Edukacja - Fundusze EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Główne cele projektu:

- rozwój szkoły w obszarze współpracy międzynarodowej,

- podniesienie jakości szkoleń kierowanych do kadry (poznanie i przećwiczenie metod edukacji terenowej, wzrost umiejętności pracy zespołowej, wzrost umiejętności komunikowania w j. angielskim, zdobycie doświadczenia współpracy z trenerami z innego kręgu kulturowego),

- podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły.

Outdoor_wdrażanie 7

Outdoor education weszło nam w krew i znalazło specjalne miejsce w procesie dydaktycznym Szkoły Społecznej - na podwórku, korytarzach, ale nawet... w klasach! Tylko, że poza stolikami i krzesłami. Nasze koleżanki podzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas szkolenia dla nauczycieli z innych szkół, a p. Dominika napisała artykuł poruszający temat edukacji outdoorowej.

logov pion

Projekt „Opowieści po dwóch stronach Karpat – dawno, dawno temu w Transylwanii …”

Przedsięwzięcie pn. ”Opowieści po obu stronach Karpat - dawno, dawno temu w Transylwanii...” to interdyscyplinarny projekt w ramach współpracy międzynarodowej zorientowanej na ponadnarodową mobilność uczniów nawiązanej pomiędzy Społeczną Szkołą Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kukuczki a Scoala Gimnaziala Numarul 8 Brasov. Projekt wpisuje się w rozwój pięciu kompetencji kluczowych (kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje cyfrowe, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej), a także w realizację treści programowych z j. polskiego (praca z informacją), j. angielskiego (rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowanie na wypowiedzi) oraz wiedzy o społeczeństwie (narzędzia pracy w grupie, autoprezentacji i komunikacji).

W ramach 5-dniowej mobilności do szkoły partnerskiej przewidziano realizację głównego produktu końcowego metodą pracy projektowej w zespołach polsko-rumuńskich, jakim jest stworzenie w wybranej przez zespół formie opowieści o wybranym miejscu, przedmiocie, osobie lokalnej. Zadanie to wpisuje się w tematykę epickich (narracyjnych) form wypowiedzi, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu ich powstawania i dystrybucji jako komponentu kulturowego - stąd obecne w programie mobilności liczne działania kulturowe. Wykorzystuje innowacyjną w edukacji metodę, jaką jest storytelling oraz bazuje na metodach silnie aktywizujących uczniów sięgając do repertuaru metod terenowych czy badawczych (wywiady z mieszkańcami, ankiety, kwerenda źródeł bibliotecznych czy internetowych).

Projekt realizowany jest dzięki finansowaniu z Funduszy Europejskich w wysokości 83 808,00 zł.

 

Bieżąca relacja z realizacji projektu dostępna jest w social mediach: Facebook pod #Onceuponatimeintransylvania oraz naszym profilu na Instagramie.

FE_POWER_poziom_pl

Nasze przygotowania do mobilności - spotkania organizacyjne, informacyjne, zajęcia z uczniami.

Realizacja mobilności:

Rozpowszechnianie rezultatów.

W ramach projektu powstało wiele rezultatów:

  • Film stworzony przez młodzież;
  • Komiks z dramą;
  • Opowiadanie;
  • Mural rysowany w szkole partnerskiej.

Oprócz powyższych wytworów młodzież prowadziła codzienny videoblog (dostępny tutaj), relacje na Facebook pod #Onceuponatimeintransylvania. Po powrocie, uczniowie zorganizowali akcję promowania storytellingu jako formy edukacji rówieśniczej.

Uczniowie nagrali także pliki audio, prezentujące lokalne legendy, tradycje lub postacie mityczne:

Całą mobilność podsumowuje film, który zamieszczamy poniżej.

KONTAKT

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik

tel. 32 42 23 303
sekretariat@sord.rybnik.pl

Copyright 2018 © e-graficy.pl

Polityka prywatności