Projekt ”Bliżej siebie” ma na celu aktywizację grupy ukraińskich uchodźczyń poprzez przeprowadzenie serii kompleksowych warsztatów angażujących wielopłaszczyznowy rozwój osobisty:

- warsztat z radzenia sobie ze stresem i traumą;
- warsztat z asertywności;
- cykl aktywności fizycznych (fitness);
- cykl „kręgi kobiece”.

Drugim celem projektu jest wzmocnienie dobrostanu dzieci uchodźców poprzez organizację warsztatów wakacyjnych (warsztat artystyczny „designer” oraz warsztat plenerowy „bushcraft”).

Zobacz wideorelację z projektu: https://youtu.be/gAqKJNaMGYE 

Projekt „Bliżej siebie” jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wartość dofinansowania projektu wynosi 33 854,74 euro. 

1