Projekt "Outdoor w praktyce" to zrealizowanie wizyty studyjnej w islandzkiej szkole Sjàlands Skóli, której efektem jest zrealizowanie celów na trzech poziomach.  

Cel 1. Rozwój zawodowy uczestników: 

- nabycie nowych kompetencji - praktyczne zastosowanie narzędzi edukacji terenowej;

- rozwój umiejętności miękkich związanych z budowaniem relacji w międzynarodowym środowisku pracy - infromacja zwrotna, obserwacja w terenie, wnioskowanie i analizowanie zespołowe;

- wzrost umiejętności komunikowania się w języku angielskim oraz poszerzanie horyzontów międzykulturowych;

Cel 2. Rozwój instytucjonalny:

- podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły;

- rozszerzenie oferty kształcenia o narzędzia edukacji terenowej;

- rozwój szkoły w obszarze współpracy międzynarodowej, który jest jednym z priorytetów placówki w ramach prowadzonej dwujęzyczności;

- rozwój umiejętności miękkich i pracy zespołowej.

Cel 3. Rozwój współpracy dwustronnej:

- zdobycie nowego doświadczenia w ramach współpracy dwustronnej  - obserwacja terenowa, praca w międzynarodowym zespole w zakresie przygotowania wizyty, wspólne wyciąganie wniosków oraz rekomendacji. 

Projekt "Outdoor w praktyce" jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

WIZYTA STUDYJNA W Sjàlands Skóli
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Bliżej siebie

"Społeczna na walizkach" - wnioski z wizyty w islandzkiej szkole.

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka! To słowo było najczęściej powtarzane w islandzkiej szkole. Islandczycy wychodzą z założenia, że przez poznawanie, doświadczanie i działanie dzieci mogą nauczyć się najwięcej. A my zgadzamy się z tym w 100%.
Outdoor education, który zobaczyliśmy na żywo, to nauka miar i wag podczas wspólnego gotowania oraz lekcja przyrody nad oceanem. Nieważne czy pada deszcz, jest zimno czy świeci słońce uczniowie zawsze są przygotowani na dzień w terenie.

Przestrzeń ucząca współpracy to kolejne doświadczenie, z jakim wróciliśmy z Islandii.
I chociaż sami o tym doskonale wiemy i mamy zaprojektowaną autorską przestrzeń odpowiadającą na wyzwania nowoczesnej edukacji, to cieszymy się, że na żywo mogliśmy przekonać się, jak może wyglądać szkoła marzeń pod kątem infrastrukturalnym:
- open space = spokój i efektywna praca,
- przeszklone sale, które nie rozpraszają uwagi,
- pokoje wyciszeń,
- tematyczne projektowanie przestrzeni,
- ogromne zaplecze sportowe,
- mobilna przestrzeń klasowa.

Islandia_SSP
Islandia_SSP_2