Projekt „Szkoła od nowa” finansowany w ramach programu Erasmus+

Główne cele projektu:

  • wzrost wiedzy o rozwiązaniach organizacyjnych stosowanych w szkołach europejskich w zakresie modelu organizacji nauczania oraz współpracy nauczycieli.
    Planowane działania: job shadowing (śledzenie pracy zagranicznych nauczycieli i ekspertów) – wizyta studyjna w Kungsklippeskolan w Huddinge (Szwecja).
  • wzrost umiejętności kadry w zakresie stosowania innowacyjnych narzędzi pracy dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kształtowania kompetencji kluczowych oraz pracy metodą projektu.
    Planowane działania: szkolenia z zakresu narzędzi CLIL, flipped classroom oraz nowych technologii ICT (Malta, Barcelona, Alicante).
  • wzrost kompetencji językowych kadry nauczycielskiej.
    Planowane działania: kursy językowe w Brighton.

KONTAKT

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik

tel. 32 42 23 303
sekretariat@sord.rybnik.pl

Copyright 2018 © e-graficy.pl

Polityka prywatności