Projekt "PROjektujeMY, czyli szkolna przestrzeń okiem uczniów", finansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (priorytet: aktywni obywatele).

Głównym celem projektu jest rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych uczniów szkół podstawowych poprzez poznanie ich spojrzenia na szkolną przestrzeń oraz umożliwienie jego częściowej realizacji. Wynika z zauważonej potrzeby uczniów szkół podstawowych w zakresie aranżacji przestrzeni pozadydaktycznej (korytarze, szatnie, kącik rekreacji). Projekt wyzwoli działanie samorządów szkolnych (główny podmiot wyrażający głos uczniów), jednocześnie dając im narzędzia w postaci budżetu, specjalistycznego wsparcia oraz pilotażu. Zadanie realizowane będzie przez 8 szkół z terenu miasta, w tym przez Społeczną Szkołę Podstawową jako podmiot pilotujący, zapewniający instruktaż dla innych szkół. Zadanie podzielone jest na 4 główne etapy:

  1. Akcja informacyjna - skierowana do szkół podstawowych z regionu miasta Rybnika.
  2. Rekrutacja do programu - samorządu uczniowskie wypełniają arkusz zgłoszeniowy oraz film autoprezentacyjny, wskazujący na potrzeby uczniów do reorganizacji przestrzeni szkolnej, a także mocnych stron samorządu, które umożliwią realizację projektu.
  3. Działania w szkołach wybranych do projektu - wewnętrzna "giełda pomysłów", konsultacja z architektem, opracowanie pomysłu i kosztorysu, realizacja działań aranżacji przestrzennej poprzez zakup zgłoszonego zapotrzebowania oraz realizację założonych zmian.
  4. Podsumowanie - szkoły przygotowują materiały filmowe i zdjęciowe prezentujące efekty realizacji projektu w ich placówce (np. efekt "przed-po"). Zwieńczeniem projektu jest debata oksfordzka z udziałem uczniów oraz przedstawicieli JST.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

W ramach projektu powstało:
- 8 uczniowskich aranżacji przestrzeni szkolnych (zdjęcia poniżej);
- materiały promocyjne i pilotażowe dostępne na kanale Youtube;
- artykuł "Szkolne przestrzenie współpracy, czyli FIO w rybnickich podstawówkach" (PDF, 1,35 MB);
- artykuły on-line: "Szkolne przestrzenie współpracy" oraz "Szkolna demolka - uczniowie mają głos!".

Galeria

W realizację projektu zaangażowani byli uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Wszystkie działania były realizowane z nakładem pracy wolontaryjnej tych osób. Na zdjęciach obok można podziwiać efekty uczniowskiej pracy. Poniżej zaś prezentujemy zdjęcia z efektem "przed-po".

SSP 0SSP 1
ZSP 14.1ZSP 14.5
ZSP 9.1ZSP 9.2
ZSP 3.1ZSP 3.3