Nauczyciele

Dyrekcja
Aneta Norek
Dyrektor
Cyprian Tyrański
Wicedyrektor
język angielski
Agnieszka Płoszaj
wychowanie przedszkolne
Anna Zniszczoł
opiekun świetlicy
pedagog szkolny
Arkadiusz Kulpok
wychowanie fizyczne
Artur Szymanowski
taniec
wychowanie fizyczne
Beata Kompanowska
edukacja wczesnoszkolna
Danuta Skaba
muzyka
rytmika
Dominika Matuszek
język angielski
Gabriela Kozaczko
historia
język polski
Hanna Palenga
edukacja wczesnoszkolna
technika
zajęcia komputerowe
Hanna Wyglenda
edukacja wczesnoszkolna
plastyka
wychowanie do życia w rodzinie
Iwona Góralczyk
język niemiecki
Joanna Piechaczek
informatyka
matematyka
Jolanta Maciończyk
opiekun świetlicy
Justyna Fritz
język angielski
Katarzyna Smołka
opiekun świetlicy
przyroda
Mateusz Dudzik
religia