Nauczyciele

Dyrekcja
Aneta Norek
Wicedyrektor
Agnieszka Płoszaj
opiekun świetlicy
Agnieszka Zimny
wychowanie przedszkolne
Anna Zniszczoł
opiekun świetlicy
pedagog szkolny
Arkadiusz Kulpok
wychowanie fizyczne
Artur Szymanowski
taniec
wychowanie fizyczne
Cyprian Tyrański
język angielski
Danuta Skaba
muzyka
rytmika
Dominika Matuszek
język angielski
Gabriela Kozaczko
historia
język polski
Grażyna Krząkała
religia
Hanna Palenga
edukacja wczesnoszkolna
technika
Hanna Wyglenda
edukacja wczesnoszkolna
plastyka
wychowanie do życia w rodzinie
Iwona Góralczyk
język niemiecki
Joanna Piechaczek
informatyka
matematyka
Jolanta Maciończyk
opiekun świetlicy
Justyna Fritz
język angielski
Katarzyna Smołka
przyroda
Wioleta Stencel
edukacja wczesnoszkolna
zajęcia komputerowe