Nauczyciele

Dyrekcja
Arkadiusz Trzebuniak
Dyrektor
Aneta Norek
Wicedyrektor
Cyprian Tyrański
język angielski
Góralczyk Iwona
język niemiecki
Justyna Fritz
język angielski
Kozaczko Gabriela
historia
język polski
Krząkała Grażyna
religia
Kulpok Arkadiusz
wychowanie fizyczne
Maciończyk Jolanta
opiekun świetlicy
Matuszek Dominika
język angielski
Palenga Hanna
edukacja wczesnoszkolna
technika
Piechaczek Joanna
informatyka
matematyka
Płoszaj Agnieszka
opiekun świetlicy
Skaba Danuta
muzyka
rytmika
Smołka Katarzyna
przyroda
Stencel Wioleta
edukacja wczesnoszkolna
zajęcia komputerowe
Szymanowski Artur
taniec
wychowanie fizyczne
Wyglenda Hanna
edukacja wczesnoszkolna
plastyka
wychowanie do życia w rodzinie
Zimny Agnieszka
wychowanie przedszkolne
Zniszczoł Anna
opiekun świetlicy
pedagog szkolny