REKRUTACJA

Rekrutacja ciągła do klas 1-7 w czasie roku szkolnego:

 • kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem szkoły w celu umówienia spotkania,
 • diagnoza kandydata na ucznia (rozmowa z pedagogiem / psychologiem) oraz rozmowa dyrektora z rodzicami,
 • testy z przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski, matematyka, j.angielski) w czasie tzw. "dnia próbnego".

W trybie ciągłym - zapisy telefoniczne na rok szkolny 2020/2021 oraz 2021/2022.

Jesteśmy najlepszą szkołą podstawową w województwie!

Nasza szkoła od lat uzyskuje najlepsze w Rybniku wyniki sprawdzianu zewnętrznego podsumowującego naukę w szkole podstawowej. W roku szkolnym 2018/2019 uzyskaliśmy najwyższy w Rybniku wynik egzaminu ósmoklasisty, a w 2015/2016 okazaliśmy się nawet najlepsi w województwie śląskim! (ranking najlepszych szkół podstawowych oparty na wyniku testu szóstoklasisty z j. polskiego i matematyki opublikowany w lipcu 2016 r. przez Dziennik Gazetę Prawną). Jak zbudowaliśmy nasz sukces dydaktyczny? Pracując w zespołach klasowych złożonych na ogół z 18 uczniów, powierzając nauczanie doświadczonej i zaangażowanej kadrze, współpracując z rodzicami i stawiając ucznia w samym centrum naszej uwagi. Co odróżnia naszą ofertę dydaktyczną od oferty szkół publicznych? Przede wszystkim dodatkowe godziny j. angielskiego, zajęcia z native speakerem (j. angielski), drugi język obcy (j. niemiecki) od klasy IV oraz dwujęzyczność od klasy VII.

Jesteśmy najlepszą szkołą po lekcjach!

W naszej szkole troska o uczniów nie kończy się wraz z ostatnim dzwonkiem. W ramach czesnego oferujemy świetlicę dostępną od 7:00 do 17:00, w której dziecko może odrabiać lekcje, bawić się i odpoczywać. Gwarantujemy także szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych:

 • kółka językowe (język niemiecki na wesoło, angielskiego – English Explorers, English Master);
 • kółka przygotowujące do konkursów (matematyczne, humanistyczne, przyrodnicze);
 • zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania uczniów (koło plastyczne, muzyczne, szachowe, gier planszowych);
 • zajęcia ruchowe (gimnastyka korekcyjna, Szkolny Klub Sportowy);
 • warsztaty ABC programowania.

Jesteśmy najlepszą szkołą na zmiany!

Zapewniamy komfort, przyjazną i kameralną atmosferę oraz bezpieczeństwo (w szkole działa monitoring). Jako placówka niepubliczna mamy większą przestrzeń do tworzenia szkoły według własnych pomysłów. Rodzic jest dla nas partnerem do jej projektowania, uczeń – niegasnącą inspiracją. W naszej szkole nigdy nie poczuje się zagubiony czy anonimowy – nie jesteśmy szkołą masową.

Dlaczego my?

Jesteśmy najlepszą szkołą podstawową w województwie!

Nasza szkoła od lat uzyskuje najlepsze w Rybniku wyniki sprawdzianu zewnętrznego podsumowującego naukę w szkole podstawowej. W roku szkolnym 2018/2019 uzyskaliśmy najwyższy w Rybniku wynik egzaminu ósmoklasisty, a w roku szkolnym 2015/2016 okazaliśmy się nawet najlepsi w województwie śląskim! (ranking najlepszych szkół podstawowych oparty na wyniku testu szóstoklasisty z j. polskiego i matematyki opublikowany w lipcu 2016 r. przez Dziennik Gazetę Prawną). Jak zbudowaliśmy nasz sukces dydaktyczny? Pracując w zespołach klasowych złożonych na ogół z 18 uczniów, powierzając nauczanie doświadczonej i zaangażowanej kadrze, współpracując z rodzicami i stawiając ucznia w samym centrum naszej uwagi. Co odróżnia naszą ofertę dydaktyczną od oferty szkół publicznych? Przede wszystkim dodatkowe godziny j. angielskiego, zajęcia z native speakerem (j. angielski), drugi język obcy (j. niemiecki) od klasy IV oraz dwujęzyczność od klasy VII.

Jesteśmy najlepszą szkołą po lekcjach!

W naszej szkole troska o uczniów nie kończy się wraz z ostatnim dzwonkiem. W ramach czesnego oferujemy świetlicę dostępną od 7:00 do 17:00, w której dziecko może odrabiać lekcje, bawić się i odpoczywać. Gwarantujemy także szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych:
 • kółka językowe (język niemiecki na wesoło, angielskiego – English Explorers, English Master);
 • kółka przygotowujące do konkursów (matematyczne, humanistyczne, przyrodnicze);
 • zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania uczniów (koło plastyczne, muzyczne, szachowe, gier planszowych);
 • zajęcia ruchowe (gimnastyka korekcyjna, Szkolny Klub Sportowy);
 • warsztaty ABC programowania.

Jesteśmy najlepszą szkołą na zmiany!

Zapewniamy komfort, przyjazną i kameralną atmosferę oraz bezpieczeństwo (w szkole działa monitoring). Jako placówka niepubliczna mamy większą przestrzeń do tworzenia szkoły według własnych pomysłów. Rodzic jest dla nas partnerem do jej projektowania, uczeń – niegasnącą inspiracją. W naszej szkole nigdy nie poczuje się zagubiony czy anonimowy – nie jesteśmy szkołą masową.