REKRUTACJA

Procedura rekrutacji do klas II-VII na rok szkolny 2020/2021.

W ramach dostępności wolnych miejsc, prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca w trybie online do klas II-VII na rok szkolny 2020-2021.

1. Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

- pobranie ze strony internetowej szkoły kwestionariusza osobowego dziecka

http://www.ssp.rybnik.pl/index.php/dokumenty/

i przesłanie go drogą mailową do szkoły na adres sekretariat@sord.rybnik.pl;

- akceptacja terminu spotkania online uzgodnionego przez sekretariat;

- spotkanie rodziców/opiekunów prawnych z zespołem rekrutacyjnym (dyrektor szkoły i/lub dyrektor zarządzajacy, psycholog i/lub pegadog).

Spotkanie odbywać się będzie na platformie Zoom - sekretariat szkoły przesyła instrukcję, niezbędne dane i hasło. Wymagany jest komputer wyposażony w kamerę i głośniki lub tablet, czy telefon komórkowy. Celem rozmowy jest przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły, wzajemne przedstawienie   i omówienie oczekiwań przez obie strony, przedstawienie informacji wstępnej o dziecku oraz zasad współpracy.

2. Warunki przyjęcia dziecka do szkoły.

- pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego - mozliwość spełnienia przez szkołę oczekiwań rodziców oraz wspólny kierunek wartości w zakresie edukacji i wychowania;

- dostarczenie dodatkowej dokumentacji (jeśli istnieje):orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

- uiszczenie wpisowego w wysokości 500 zł;

- podpisanie umowy o kształcenie;

Diagnoza umiejętności ucznia z przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski, matematyka, j. angielski),

zostanie przeprowadzona w pierwszych dniach pobytu ucznia w szkole.

Dlaczego my?

Jesteśmy najlepszą szkołą podstawową w województwie!

Nasza szkoła od lat uzyskuje najlepsze w Rybniku wyniki sprawdzianu zewnętrznego podsumowującego naukę w szkole podstawowej. W roku szkolnym 2018/2019 uzyskaliśmy najwyższy w Rybniku wynik egzaminu ósmoklasisty, a w roku szkolnym 2015/2016 okazaliśmy się nawet najlepsi w województwie śląskim! (ranking najlepszych szkół podstawowych oparty na wyniku testu szóstoklasisty z j. polskiego i matematyki opublikowany w lipcu 2016 r. przez Dziennik Gazetę Prawną). Jak zbudowaliśmy nasz sukces dydaktyczny? Pracując w zespołach klasowych złożonych na ogół z 18 uczniów, powierzając nauczanie doświadczonej i zaangażowanej kadrze, współpracując z rodzicami i stawiając ucznia w samym centrum naszej uwagi. Co odróżnia naszą ofertę dydaktyczną od oferty szkół publicznych? Przede wszystkim dodatkowe godziny j. angielskiego, zajęcia z native speakerem (j. angielski), drugi język obcy (j. niemiecki) od klasy IV oraz dwujęzyczność od klasy VII.

Jesteśmy najlepszą szkołą po lekcjach!

W naszej szkole troska o uczniów nie kończy się wraz z ostatnim dzwonkiem. W ramach czesnego oferujemy świetlicę dostępną od 7:00 do 17:00, w której dziecko może odrabiać lekcje, bawić się i odpoczywać. Gwarantujemy także szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych:
  • kółka językowe (język niemiecki na wesoło, angielskiego – English Explorers, English Master);
  • kółka przygotowujące do konkursów (matematyczne, humanistyczne, przyrodnicze);
  • zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania uczniów (koło plastyczne, muzyczne, szachowe, gier planszowych);
  • zajęcia ruchowe (gimnastyka korekcyjna, Szkolny Klub Sportowy);
  • warsztaty ABC programowania.

Jesteśmy najlepszą szkołą na zmiany!

Zapewniamy komfort, przyjazną i kameralną atmosferę oraz bezpieczeństwo (w szkole działa monitoring). Jako placówka niepubliczna mamy większą przestrzeń do tworzenia szkoły według własnych pomysłów. Rodzic jest dla nas partnerem do jej projektowania, uczeń – niegasnącą inspiracją. W naszej szkole nigdy nie poczuje się zagubiony czy anonimowy – nie jesteśmy szkołą masową.