Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom”. Swoje narodziny zawdzięcza ludziom pozytywnie nastawionym do realiów po przemianach ustrojowych, jakie zaszły w naszym kraju; ludziom, którzy mieli przede wszystkim wiarę w powodzenie utworzenia szkoły i nie bacząc na trudności, potrafili zmobilizować siebie i innych. Założyli w swoim działaniu, że następni rodzice będą przejmować dziedzictwo, wniosą nowe pomysły i poprowadzą przedsięwzięcie w raz wyznaczonym kierunku.

Podstawowym zadaniem stowarzyszenia są działania umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie prowadzonej szkoły, począwszy od zabezpieczenia finansowego, poprzez organizację placówki, a kończąc na uaktywnianiu całej społeczności szkolnej, m.in. przez integracyjne pikniki szkolne, spotkania opłatkowe, konkursy międzyszkolne, zabawy dla całej społeczności szkolnej.

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000001718
NIP: 642-00-20-366
Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom”
ul. Św. Józefa 30
44-217 Rybnik
tel. 32 42 23 303
e-mail: sekretariat@sord.rybnik.pl

nr rachunku bankowego (czesne):
ING BŚ oddz. Rybnik 62 1050 1344 1000 0004 0043 6226

nr rachunku bankowego (wycieczki, obiady):
ING BŚ oddz. Rybnik 28 1050 1344 1000 0004 0169 4443

ZARZĄD I RADA RODZICÓW
Zarząd
Prezes – Anna Rycman
Wiceprezes – Grzegorz Milanowski
Skarbnik – Anna Trytek

Członkowie –   Joanna Piechaczek, Anna Sitek

Rada Rodziców
Przewodnicząca – Magdalena Wieczorek
Członkowie – Monika Skiba, Bartłomiej Panicz, Grzegorz Nittner.

KONTAKT

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik

tel. 32 42 23 303
sekretariat@sord.rybnik.pl

Copyright 2018 © e-graficy.pl

Polityka prywatności