O SZKOLE

Społeczna Szkoła Podstawowa w Rybniku założona została w 1993 roku przez Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom”. Jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.  Obecnie jej siedzibą jest budynek przy ulicy Św. Józefa 30 w Rybniku, położony w centrum miasta, co ułatwia dowożenie dzieci. Sąsiedztwo lasu umożliwia bliski kontakt z przyrodą, dostęp do ścieżek rekreacyjnych i dydaktycznych.

Dzieci pracują w mało licznych klasach, prowadzonych systemem jednozmianowym. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się codziennie o godzinie 8:00. Uczniowie mogą przebywać w szkole od godziny 7:00 do godziny 17:00, korzystając z oferty kół przedmiotowych i zainteresowań oraz zajęć proponowanych przez świetlicę.

Baza szkolna zapewnia pełną realizację zadań statutowych szkoły. Budynek posiada 12 sal lekcyjnych, pracownię komputerową,  ekopracownię, świetlicę, salkę zabaw, zaplecze kuchenne, szatnie, gabinet opieki medycznej i portiernię zabezpieczającą przed wejściem na teren szkoły osób niepożądanych.