Pracownicy działu: Sylwia Krupa, Marta Krupa.

Godziny pracy: 7.30 – 15.30.