DOKUMENTY

pdf-pobierz-n
PDF

Statut

Pobierz 
pdf-pobierz-n
PDF

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Pobierz 
pdf-pobierz-n
PDF

Regulamin oceniania

Pobierz 
pdf-pobierz-n
PDF

Regulamin szkoły

Pobierz 
pdf-pobierz-n
PDF

Program wychowawczo-profilaktyczny

Pobierz 
pdf-pobierz-n
PDF

Podręczniki / programy nauczania

Pobierz 
pdf-pobierz-n
PDF

Kwestionariusz osobowy dziecka

Pobierz 
pdf-pobierz-n
PDF

Wielka Księga Zasad

Pobierz 
pdf-pobierz-n
PDF

Wyprawka Pierwszoklasisty

Pobierz