projekt iceland liechtenstein norway k

Projekt „Pusta klasa: edukacja terenowa – islandzkie inspiracje”

Projekt „Pusta klasa: edukacja terenowa – islandzkie inspiracje” finansowany w ramach Programu Edukacja – Fundusze EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Główne cele projektu:

 • rozwój szkoły w obszarze współpracy międzynarodowej,
 • podniesienie jakości szkoleń kierowanych do kadry (poznanie i przećwiczenie metod edukacji terenowej, wzrost umiejętności pracy zespołowej, wzrost umiejętności komunikowania w j. angielskim, zdobycie doświadczenia współpracy z trenerami z innego kręgu kulturowego),
 • podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły.

projekt szkola od nowa Erazmus k

Projekt „Szkoła od nowa” finansowany w ramach programu Erasmus+

Główne cele projektu:

 • wzrost wiedzy o rozwiązaniach organizacyjnych stosowanych w szkołach europejskich w zakresie modelu organizacji nauczania oraz współpracy nauczycieli.
  Planowane działania: job shadowing (śledzenie pracy zagranicznych nauczycieli i ekspertów) – wizyta studyjna w Kungsklippeskolan w Huddinge (Szwecja).
 • wzrost umiejętności kadry w zakresie stosowania innowacyjnych narzędzi pracy dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kształtowania kompetencji kluczowych oraz pracy metodą projektu.
  Planowane działania: szkolenia z zakresu narzędzi CLIL, flipped classroom oraz nowych technologii ICT (Malta, Barcelona, Alicante).
 • wzrost kompetencji językowych kadry nauczycielskiej.
  Planowane działania: kursy językowe w Brighton.

KONTAKT

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik

tel. 32 42 23 303
sekretariat@sord.rybnik.pl

Copyright 2018 © e-graficy.pl

Polityka prywatności