Projekt „PROjektujeMY, czyli szkolna przestrzeń okiem uczniów”.

Projekt „PROjektujeMY, czyli szkolna przestrzeń okiem uczniów”, finansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (priorytet: aktywni obywatele).
Głównym celem projektu jest rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych uczniów szkół podstawowych poprzez poznanie ich spojrzenia na szkolną przestrzeń oraz umożliwienie jego częściowej realizacji. Wynika z zauważonej potrzeby uczniów szkół podstawowych w zakresie aranżacji przestrzeni pozadydaktycznej (korytarze, szatnie, kąciki rekreacji).

Projekt wyzwoli działanie samorządów szkolnych (główny podmiot wyrażający głos uczniów), jednocześnie dając im narzędzia w postaci budżetu, specjalistycznego wsparcia oraz pilotażu. Zadanie realizowane będzie przez 10 szkół z terenu miasta, w tym przez Społeczną Szkołę Podstawową jako podmiot pilotujący, zapewniający instruktaż dla innych szkół.

Zadanie podzielone jest na 4 główne etapy:
1. Akcja informacyjna – skierowana do szkół podstawowych z regionu miasta Rybnika.
2. Rekrutacja do projektu – samorządy uczniowskie wypełniają arkusz zgłoszeniowy oraz film autoprezentacyjny, wskazujący na potrzeby uczniów do reorganizacji przestrzeni szkolnej, a także mocnych stron samorządu, które umożliwią realizację projektu.
3. Działania w szkołach wybranych do projektu – wewnętrzna „giełda pomysłów”, konsultacja z architektem, opracowanie pomysłu i kosztorysu, realizacja działań aranżacji przestrzennej poprzez zakup zgłoszonego zapotrzebowania oraz realizację założonych zmian.
4. Podsumowanie – szkoły przygotowują materiały filmowe i zdjęciowe prezentujące efekty realizacji projektu w ich placówce (np. efekt „przed-po”). Zwieńczeniem projektu jest debata oksfordzka z udziałem uczniów oraz przedstawicieli JST.

KONTAKT

Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik

tel. 32 42 23 303
sekretariat@sord.rybnik.pl

Copyright 2018 © e-graficy.pl

Polityka prywatności